Workshop: 'Aniztasuna eta inklusioa Europako ikus-entzunezko industrietan' Noticias

[EUS] Nola ziurtatzen du Europak herritar guztiak ordezkatuta egotea ikus-entzunezko produkzioko sormen-prozesuetan, baita pantailan ere, generoa, jatorria, desgaitasuna edo beste egoera pertsonal batzuk alde batera utzita?

Tailerra abenduaren 10ean izango da, 15:00etatik 17:00etara, eta Europako zinemaren, telebistaren eta VODaren industrietako aniztasun- eta inklusio-estrategiak aztertuko ditu.

Lehenengo saioan ikus-entzunezko sormenaren balio-kateko azpiordezkaritza aztertuko da, lan-merkatuaren ikuspegitik. Halaber, talde minoritario eta azpiordezkatuentzako lan baldintzen eta prestakuntza aukeren berdintasunaren azterketa ere egingo da.

Bigarren panelak pantailan inklusioa eta diskriminazioa nola sustatu aztertuko du.

Programa osoa

Izen-ematea


[CAS] ¿Cómo se asegura Europa de que todos sus ciudadanos estén representados en los procesos creativos de producción audiovisual, así como en pantalla, independientemente de su género, origen, discapacidad u otras circunstancias personales? 

Este taller, que tendrá lugar el 10 de diciembre de 15.00 a 17.00 horas, analizará las estrategias de diversidad e inclusión en las industrias del cine, la televisión y el VOD en Europa.

La primera sesión examinará la subrepresentación en la cadena de valor de la creatividad audiovisual desde la perspectiva del mercado laboral, incluida la igualdad de condiciones de empleo y oportunidades de formación para grupos minoritarios y subrepresentados.

El segundo panel analizará cómo promover la inclusión y la no discriminación en la pantalla.

Programa completo

Inscripciones