Colaborar para innovar / Berritzeko lankidetzan Albisteak

[EUS] ‘Berritzeko lankidetzan’ da Europa Creativa MEDIAren laguntzarekin abian jarritako finantziazio-programa berria.

Eskema honek milioi bat euroko aurrekontua du 2021erako, eta herrialde bereko edo Europako hainbat herrialdetako sareko kide diren zinemek gauzatutako proiektu berritzaile eta kolaboratibo nabarmenei laguntzea du helburu.

Laguntzara aurkeztutako proiektuek sektore zinematografikoan izan dezaketen eragina egiaztatu beharko dute hainbat arlotan: Europako filmen sustapena, zirkulazioa eta ikusgaitasuna; audientzia garatzea eta bereziki gazteen audientzia handitzea ere;  eta zinemen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzea beren merkatu eta komunitateetan.

Izena emateko deialdia apirilaren 8an hasi zen eta momentu honetan sareko kideentzat bakarrik dago irekita: https://www.europa-cinemas.org/en/news/network-highlights/collaborate-to-innovate


[CAS] ‘Colaborar para innovar’ es el nuevo programa de financiación lanzado con el apoyo de Europa Creativa MEDIA.

Este esquema, con un presupuesto total de un millón de euros para 2021, tiene como objetivo apoyar destacados proyectos innovadores y colaborativos llevados a cabo por varios cines miembros de la red del mismo país o de varios países en Europa. 

Los proyectos deberán ofrecer pruebas del impacto potencial en el sector cinematográfico en áreas como la promoción, circulación y visibilidad de las películas europeas; así como el desarrollo de la audiencia y crecimiento de la audiencia joven en particular, y la mejora de la competitividad y sostenibilidad de los cines en sus propios mercados y comunidades.

La convocatoria de candidaturas se lanzó el 8 de abril y actualmente está abierta exclusivamente para los miembros de la red: https://www.europa-cinemas.org/en/news/network-highlights/collaborate-to-innovate