i-Portunus, Europako Batzordeko artista eta kultura-profesionalentzako mugikortasun-proiektu pilotua / i-Portunus, proyecto piloto de movilidad para artistas y profesionales de la cultura de la Comisión EuropeaNoticias

[EUS] Lehenengo bi deialdiak literatur itzulpenaren (literatur itzultzaileak) eta musikaren (konpositoreak, musikariak eta kantariak) arloetako profesionalei zuzenduta daude.

Zer eska dezakezu?

Epe laburreko mugikortasuna, testuinguru honetan:

  • Nazioarteko lankidetza
  • Ekoizpenera bideratutako egoitza
  • Garapen profesionaleko jarduerak

Noiz: 2021eko ekainaren 1etik azaroaren 30era bitartean mugitzea, baldintzek uzten badute.

Iraupena: 7 eta 60 egun bitartean.

Pertsona bakoitzeko gehieneko diru-laguntza: 3.000 euro.

Izena emateko epemuga: 2021eko otsailaren 28a


[CAS] Las dos primeras convocatorias están dirigidas a profesionales del ámbito de la traducción literaria (traductores literarios) y de la música (compositores, músicos y cantantes, preferiblemente de música clásica, tradicional y jazz).

¿Qué puedes solicitar?

Movilidad a corto plazo en el contexto de:

  • colaboración internacional
  • una residencia orientada a la producción
  • actividades de desarrollo profesional

Cuándo: movilidad entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2021, si las condiciones lo permiten.

Duración: entre 7 y 60 días.

Subvención máxima por persona: 3.000 EUR

Fecha límite de presentación de solicitudes: 28 de febrero de 2021 .