Gaur Europa Batasunako Europa Creativa (2021-2027) programa abiaraziko dugu

Gaur Europa Batasunako Europa Creativa (2021-2027) programa abiaraziko dugu.

2.400 milloi euroko aurrekontuarekin, Europako kultura eta sormen sektorei ahalik eta ahalmen handiena lortzen eta krisialditik berreskuratzen lagunduko die programa berriak: inoiz baino lehiakorragoak, ekologikoagoak, digitalagoak eta inklusiboagoak!

  • Lan europarren nazioz gaindiko sorkuntza, lankidetza eta sustapenari garrantzi handiagoa ematen.
  • Arkitektura, literatura, musika eta ondarea bezalako sektore espezifikoei laguntza handiagoa ematen, EBko kofinantziazio-tasa altuagoen bidez.
  • Europako komunikabideentzako eta alfabetatze mediatikorako ekintza zehatzak.
  • Finantzatutako jarduera eta proiektu guztiek genero-berdintasuna eta EBren ingurumen konpromisoak errespetatu behar dituzte.

Prentsa Oharra  → https://europa.eu/!cc73CH

Hoy lanzamos el Programa Europa Creativa (2021-2027) de la UE

Con un presupuesto de 2.400 millones de euros, el nuevo programa ayudará a los sectores cultural y creativo de Europa a alcanzar su máximo potencial y recuperarse de la crisis: ¡más competitivos, ecológicos, digitales e inclusivos que nunca!

  • Mayor énfasis en la creación, cooperación y promoción transnacionales de obras europeas.
  • Mayor apoyo a sectores específicos como la arquitectura, la literatura, la música y el patrimonio mediante tasas de cofinanciación de la UE más elevadas.
  • Acciones específicas para los medios de comunicación europeos y la alfabetización mediática
  • Todas las actividades y proyectos financiados deben respetar la igualdad de género y los compromisos medioambientales de la UE.

Nota de prensa → https://europa.eu/!cc73CH

#PushBoundaries

#CreativeEurope #CreativeEuropeMEDIA #MEDIAprogEu